Yükümlü Rehberi

KAYIT KABUL BÜROSU

İlk Başvurunuzun ve Müdürlüğümüze kaydınızıın yapılacağı bürodur.

Başvuru evraklarınız ve kimliğiniz ile beraber yasal süreniz içerisinde başvurunuzu yapınız !

Başvuru yasal süreleri; tarafınıza ceza infaz kurumu müdürlüğü tarafından veya denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından bildirimde belirtilen sürelerdir. Tebliğ süresinin son günü bir tatil gününe rastlarsa, müracaatınızı tatil sonrası ilk iş günü içinde yapmanız gerekecektir.

İdari tatil günlerinde denetimli serbestlik müdürlüğü hizmet vermektedir.

Yasal süre içinde müracaatını yap(a)mayanlar, varsa mazeretleri ile birlikte derhal müracaat etmelidirler.

İlk müracaatın çok önemli olduğunu unutmayınız ve denetim sürecinin sağlıklı olarak yürütülmesi için lütfen müracaatınızı belirtilen sürelerde yapmaya dikkat ediniz!!!

 

 

DEĞERLENDİRME ve PLANLAMA BÜROSU

 

 

 

Risk ve ihtiyaçlarınızın değerlendirildiği, denetim planınızın hazırlandığı, bürodur.

 

Denetimli Serbestlik Uzmanları ve Denetimli Serbestlik Memurlarının birlikte görev aldığı bu büroda, hazırlanacak olan " Araştırma ve Değerlendirme Formu " ve " Denetim Planı" ile denetimli serbestlik süresince yerine getirmeniz gereken yükümlülükler belirlenmiş olacaktır.

 

 

Denetimli serbsetlik sürecinizi etkileyecek; bir rahatsızlığınız, mazeretiniz veya özel bir durumunuz varsa bu büroda sizinle görüşecek/ işlemlerinizi yapacak görevliye durumunuzu ve mevcut ise duruma ilişkin belgenizi ibraz ediniz.

Tarafınıza sorulacak sorulara tam, doğru ve eksiksiz cevap vermeniz denetim süreci için büyük öneme haizdir. Çünkü yapılan görüşme sonucuna göre ihtiyaç ve gereksinimleriniz tespit edilecektir. Denetim planının önemli bir belge olduğunu ve süreç içinde denetime yönelik yapılacak çalışmalarda yanınızda bulundurmaya özen göstermeniz gerektiğini lüften hatırınızdan çıkarmayınız!!!

 

İNFAZ BÜROSU

Bu büroda " Vaka Sorumlusu " olarak görevlendirilen Denetimli Serbestlik Memurları yer alır. Denetim planının uygulanması ve uymanız gereken kurallarla ilgili bilgi alacağınız birimdir. Her yükümlü için büroda görevli bir vaka sorumlusu atanmaktadır. Atanan vaka sorumlusu, görevlisi olduğu kişinin infaz süreci tamamlanana kadar tüm işlemleri yürütecek görevlidir.

 

Vaka sorumlusu ile ayda bir kez görüşmenizi unutmayınız.

Özel durumlarınız olduğunda vaka sorumlusuna muhakkak olarak iletiniz.

 

 

Yükümlülüğünüzü aksatacak şekilde yerleşim yerinize terk etmeniz gerektiğinde vaka sorumlusuna müracaat ediniz ve izin talebinde bulununuz.

Vaka sorumlusuna ileteceğiniz her türlü mazeret, vaka sorumlusu tarafından infaz işlemleri değerlendirme komisyonuna sunulacak ve komisyon tarafından karara bağlanacaktır. Bu bağlamda vaka sorumlusu bizatihi kendisi taleplere işlem yapmamakta; sadece aldığı talepleri komisyonu sunmak ve komisyon kararına göre işlem yapmakla mükelleftir.

Müdürlüğe her geldiğinizde öncelikli olarak lüften vaka sorumlunuza denetim planınız ile müracaat etmeyi unutmayınız!!!

 

 

 

 

EĞİTİM VE İYİLEŞTİRME BÜROSU

Bu büroda denetimli serbestlik uzmanları görev almaktadır. Bireysel Görüşme, Grup Çalışması ve Seminerler bu birim tarafından yerine getirilir.

Bireysel Görüşme;

Denetimli Serbestlik Uzmanı ile yapacağınız görüşmelerdir. Bu görüşmelerde bilgilendirme , rehberlik ve psiko-sosyal destek çalışmaları gerçekleştirilir.

 

Grup Çalışmaları;

4 ile 16 kişilik gurapların katıldığı,( ortalama bir saat süre ile devam eden ) Denetimli Serbestlik Uzmanlarının yönettiği/ sunumunu yaptığı interaktif uygulamalar içeren çalışmalardır. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı , Öfke Kontrol Müdahale Programı , Hayat İçin Değişim Programı Grup çalışmalarına örnektir.

 

Seminerler;

 

 

 

 

Denetimli Serbestlik Uzmanlarının koordine ettiği, müdürlüğümüz uzmanları veya diğer ilgili kurumların görevlileri tarafından hazırlanan, ihtiyaç ve gereksinimlerinizi dikkate alan sunumları içeren çalışmalardır. Farklı konularda farklı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların da katılımıyla zenginleştirilen seminerler ortalama 1 saat sürmektedir.

 

Biresyel görüşmelerinizin, grup çalışmalarınızın veya seminerlerinizin ne zaman, nerede ve kimin koordinesinde yapılacağı tarafınıza verilen denetim planında ayrıntılı olarak yazmaktadır. Lütfen planda belirtilen tarihlere dikkat ediniz!!!

 

 

 

 

DENETİM BÜROSU

 

 

Bu büro, denetim süreci içerisinde infaz çalışmalarına yönelik yükümlülüklerinizin takip ve denetimini yapan bürodur.

Öncelikli olarak kamu hizmeti cezasının takip ve denetimleri yapılmaktadır.

Ceza infaz kurumundan nakil olanların sigortalı bir işte çalıştığı sürece takipleri yapılır.

Bu bürodaki görevliler, denetim planında yükümlülük olarak yazılan ve infaz bürosundan kendilerine iletilen her türlü yaptırım ve tedbirin zamanında ve yasal çerçevede yerine getirip getirmediğini denetlemekle sorumludur.

Denetimlerde, denetim memurlarına gerekli kolaylığın sağlanması, talep edildiğinde kimlik belgesinin gösterilmesi ve sorulacak sorulara cevap verilmesinin yasal zorunluluk olduğunu unutmayınız!!!

 

 

MAĞDUR DESTEK HİZMETLERİ VE KORUMA KURULU BÜROSU

Bu büroda denetimli serbestlik uzmanları ve denetimli serbestlik memurları birlikte görev yapmaktadır.

Suçtan zarar gören mağdurların ve ceza infaz kurumundan salıverilen eski hükümlülerin müracaat edebileceği bürodur.

 

Bu büroda genellikle psiko- sosyal ve ekonomik destek, yönlendirme ve rehberlik çalışması yürütülmektedir.

 

 

Bu büromuzda; iş kur il müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, sivil toplum kuruluşları ve mesleki eğitim veren kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Yine büromuz uzmanlarınca, mahkemelerce yönlendirilen suça sürüklenen çocuklara ve mağdurlara yönelik rehberlik ve raporlama çalışmaları da yürütülmektedir.

 

 

 

 

Adres

Bahariye Mahallesi no:15 Karşıyaka / İZMİR

Telefon

0232 368 03 03

0232 368 75 70

E-Posta

karsiyakacbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 KARŞIYAKA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 156 - Toplam : 188787 kişi ziyaret etmiştir.