T.C. KARŞIYAKA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI CEZAEVİ İZLEME KURULLARI ÜYELİĞİ İLANI

T.C.
KARŞIYAKA
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN
    

          22 Eylül 2020 tarihinde görev süreleri sona erecek olan izleme kurulları üyelikleri için;


          4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ile 07/08/2001 tarihli ve 24486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince;


    1) Karşıyaka 1 Nolu İzleme Kurulunda görev yapacak (3) Yedek Üye,
    2) Karşıyaka 2 Nolu İzleme Kurulunda görev yapacak (2) Asıl Üye, (3) Yedek Üye,
    3) Karşıyaka 3 Nolu İzleme Kurulunda görev yapacak (4) Asıl Üye ve (3) Yedek Üye alınacaktır.


          Aynı Kanunun 2.maddesinin 1.fıkrasında, süresi dolan üyelerin yeniden seçilebileceği belirtilmiştir.
 

İzleme Kurulunda görev alabilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.
    1) Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
    2) Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
    3) Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,
    4) Herhangi bir siyasi partinin merkez il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak şartı getirilmiştir.

          Yukarıda aranan şartları taşıyanların, 01 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2020 mesai bitimine kadar bir adet dilekçe, bir adet vesikalık fotoğraf, diploma aslı veya takdikli sureti, çalıştığı kamu kurumu ve kuruluşları ile özel sektörde on yıl çalıştığına dair alacağı hizmet belgesi ile birlikte Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri,


          İlan olunur. 19/08/2020


                                                                                                                                                                              Turgay TOKAY 28196
                                                                                                                                                                          Adalet Komisyonu Başkanı


NOT         :

Müracaat edenin dilekçesine,öz geçmişini, ev telefonunu, cep telefonunu,ev adresini,

e-mail adresini yazması ve nüfus cüzdanfotokopisini eklemesi gerekmektedir.

Adres

Bahariye Mahallesi no:15 Karşıyaka / İZMİR

Telefon

0232 368 03 03

0232 368 75 70

E-Posta

karsiyakacbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 KARŞIYAKA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 157 - Toplam : 188788 kişi ziyaret etmiştir.