DENETİMLİ SERBESTLİK

Resmi Gazetenin 20/07/2005 tarihli ve 25881 sayısı ile yürürlüğe giren; 5402 sayılı kanun çerçevesinde ilgili mahkemelerce haklarında mahkumiyet kararı verilmiş olup cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen şüpheli, sanık, hükümlü ve özellikle suça sürüklenen çocuk veya suç mağdurları için, yine mahkemelerce belirlenen koşullar ve süre içinde hazırlanan bir plan çerçevesinde kişilerin toplum içinde izlenmesini, iyileştirilmesini, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesini, salıverme sonrası korunmasını, toplum ile bütünleşmesini ve buna benzer her türlü ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini kapsayan toplum esaslı çalışmalar yürütmektedir.

 

Denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder.

 

Buna göre, denetimli serbestlik; ceza hukukumuzda alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde; kişi şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendisine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Çağdaş ceza infaz sistemi sayılan denetimli serbestliğin temel amacı, şüpheli, sanık veya hükümlünün sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak, böylece özel ve genel önlemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır. Daha güvenli ve huzurlu toplumlar oluşturmak için suçtan zarar görenlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, hafif suçtan hükümlülerin ceza infaz kurumlarının dışında tutularak ve dolayısıyla ceza infaz kurumlarının nüfusunda artışın azaltılması sağlanmakta ve suç tekrarının önüne geçilmektedir.

 

Denetimli serbestlik uygulamalarında, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak; suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlamak; toplumu suçlulardan korumak ve ıslah etmek, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemek; suçluların cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmak amaç edinilmiştir.

Denetimli Serbestlik hizmetleri sunulurken; tarafsızlık, gizlilik, insan onuruna saygı, dürüstlük ve çocukların yüksek yararının korunması ilkelerine özen gösterilmektedir.

Adres

Bahariye Mahallesi no:15 Karşıyaka / İZMİR

Telefon

0232 368 03 03

0232 368 75 70

E-Posta

karsiyakacbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 KARŞIYAKA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 184 - Toplam : 188815 kişi ziyaret etmiştir.